The Swedish Ministry of craft

INSPIRATIONSLAB

Bortom det vettiga och vardagliga finns det outtalade och det mystiska. 


Richards intentioner med de skulpturala elementen är att tänja på gränser vad det gäller material och utryck. Alla dessa "experiment" ligger till grund för nya upptäckter och landvinningar i både konstnärliga uttryck och i de mer pragmatiska.

BOIS NOIR

INSIDA RÖD

Copyright Hantverksministeriet AB

DEN FEMTE I ORDNINGEN